Branko Grims: Danes vidimo, kam je pripeljalo dejstvo, da se je dve leti načrtno vzpodbujalo nasilje

Slika