Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve: Deklaracija za mir