Ustanovitev Kluba svetnic in svetnikov SDM

V Slovenski demokratski mladini gradijo prihodnost za mlade. Včeraj so ustanovili Klub svetnic in svetnikov SDM, s katerim želijo mladim približati lokalno politiko in intenzivneje reševati probleme, ki se dotikajo mladih v lokalnem okolju. Za predsednika novoustanovljenega Kluba je bil izvoljen Žan Skubic. Podpredsednika sta postala Tadej Žalik in Sara Sotlar.