Romanje Krščanskega foruma

Romanje po slovenskih poteh lurške Marije.

 
Imate idejo za odpravo administrativnih ovir?
Vaše ideje in predloge zbiramo do konca meseca marca.