Predsednik SDS Janez Janša na otvoritvi prenovljene ceste Veliko Mlačevo - Žalna

Občina Grosuplje je zaključila s projektom rekonstrukcije lokalne ceste Veliko Mlačevo - Žalna, od železniške proge do otoka za umirjanje prometa pri Podružnični osnovni šoli Žalna. Rekonstrukcija ceste v dolžini 835 m je obsegala razširitev vozišča, ureditev odvodnjavanja cestne meteorne vode s ponikovalnicami ter postavitev potrebne prometne opreme in signalizacije. Novo pridobitev so simbolično predali v uporabo na današnji dan pri podružnični osnovni šoli Žalna. Predsednik SDS Janez Janša se je udeležil otvoritve.

Foto: Matic Štojs Lomovšek, Demokracija