Predsednik SDS Janez Janša izročil zadnjo knjigo Slave vojvodine Kranjske

Predsednik SDS Janez Jaša je v baročni knjižnici kapucinskega samostana v Krškem, Knjižnici Janeza Vajkarda Valvasorja Krško izročil zadnjo, peto knjigo slovenskega prevoda Slave vojvodine Kranjske, dar občinskega odbora SDS Krško