15. Pučnikov simpozij

Inštitut dr. Jožeta Pučnika v sodelovanju s Konrad Adenauer Stiftung, Evropsko platformo spomina in vesti ter občino Slovenska Bistrica je tudi letos organiziral Pučnikov simpozij.