Evropske volitve 2019

Dosedanje delo EU poslancev SDS

dr. Milan zver

Varnost in mladi


Dr. Milan Zver je za slovensko mladino, izobraževanje in šport zagotovil 300 milijonov Evrov ter prispeval k večji varnosti Evropejcev

Dr. Milan Zver je glavni pogajalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+ za mlade, izobraževanje in šport, ki omogoča študij v tujini, mladim daje večje možnosti za zaposlitev in koristi slovenskemu gospodarstvu. Naša mladina se po študiju v domovino vrne z več izkušnjami in znanja. Njegov predlog zakonodaje prinaša izjemno povečanje sredstev za evropske in slovenske učence, vajence, študente, učitelje, športnike in odrasle: iz 15 na 45 milijard evrov, kar ustreza trem slovenskim letnim proračunom. Program bo v prihodnje bolj vključujoč in manj birokratski. Ker imajo določene skupine populacije, kot na primer mlade matere, težave z dostopanjem do študija, je dr. Zver pripravil tudi zakonodajo glede prihodnosti izobraževalnih sistemov, predvsem glede učenja na daljavo. Dr. Zver je omogočil sprostitev dodatne milijarde evrov za zaposlovanje mladih v EU, iz tega naslova je bilo Sloveniji samo leta 2015 namenjeno 2,7 milijonov evrov. Prav tako je sooblikoval zakonodajo o evropskem programu za raziskave in inovacije, Obzorje 2020, in predlagal rešitve, ki koristijo Sloveniji. Podpiral je projekte, ki širijo slovensko kulturo in dediščino in omogočil slovenske dogodke v Bruslju.

Sooblikoval je tudi zakonodajo za boj proti terorizmu in predlagal številne rešitve glede preprečevanja financiranja terorizma (npr. prepoved netransparentnega financiranja gradnje mošej), izmenjave varnostnih podatkov ter preprečevanja pranja denarja za namene terorizma. Skupaj s kolegi je zahteval zaščito evropskih delavcev ter reševanje težav trgov dela z boljšo družinsko politko, ne z migracijami. Ves čas je deloval za zaustavitev migracij in ohranjanje evropskih vrednot. Takoj, ko je EU odpravila stroške "roaminga" na mobilno gostovanje, je od Evropske komisije zahteval še odpravo dodatnih stroškov za klice iz domače države v tujino, kar bo okrepilo evropski digitalni trg.

dr. Milan zver

Dvorana dr. Pučnika


Po zaslugi dr. Milana Zvera danes v Evropskem parlamentu domuje dr. Jože Pučnik

Ob svojem bogatem strokovnem delu pa dr. Milan Zver deluje tudi na političnem nivoju. Kot vodja slovenske ELS/EPP delegacije v parlamentu si ves čas prizadeva za ohranjanje evropskih, krščanskih vrednot in odlično sodeluje s sorodnimi delegacijami. Kot največji politični uspeh preteklega mandata pa izpostavlja poimenovanje konferenčne dvorane v Evropskem parlamentu po očetu slovenske državnosti, dr. Jožetu Pučniku. Po večletnem postopku je dr. Pučnik postal edini Slovenec s tako visokim priznanjem v tujini – svojo dvorano v osrčju evropske demokracije. S tem je Evropska unija potrdila, kako zelo ceni vrednote slovenske pomladi in osamosvojitve, dr. Jožeta Pučnika pa je postavila ob bok drugim evropskim velikanom, kot so Winston Churchill, Helmut Kohl in Wilfried Martens. Dr. Pučnik je bil ključna figure slovenske in evropske zgodovine, ponosen Slovenec in ponosen Evropejec, ki je sanjal Slovenijo v Evropi. Bil je disident, ki je zdržal v najhujših časih komunistične diktature in s pokončno dvignjeno glavo, pogumom in ogromno notranjo močjo prenesel ne le hudo mučenje, samico, ampak tudi izgon iz domovine. Imenu dr. Jožeta Pučnika, ki je neločljivo povezano z obstojem slovenske države, so se na inavguraciji dvorane leta 2018 poklonili člani Pučnikove družine, predsedniki Evropskega parlamenta, Republike Slovenije in skupine ELS ter predsednik SDS, Janez Janša. Poimenovanje dvorane ima izjemen simbolni pomen in je neke vrste pika na i Pučnikovim prizadevanjem za človekove pravice in demokracijo, za pravice slovenskega naroda in za združeno Evropo.

Romana Tomc

Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI)


Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI) je najpomembnejši evropski program za pomoč državam pri financiranju ukrepov za premagovanje brezposelnosti mladih. Romana Tomc, stalna poročevalka programa YEI, je po opravljeni evalvaciji predlagala povečanje finančnih sredstev za zaposlovanje mladih. Po novem bo za ta program na voljo kar 7,6 milijard evrov.

Pobuda za zaposlovanje mladih je najpomembnejši evropski program za pomoč državam članicam pri financiranju ukrepov za zaposlovanje mladih. Gre za največji finančni projekt za zniževanje brezposelnosti mladih, ki ga je EU začela izvajati po gospodarski krizi leta 2012. Države članice morajo, če želijo izkoristiti ta sredstva, zadostiti določenim pogojem in sprejeti programe, preko katerih nato mladi, v štirih mesecih po zaključku šolanja oziroma začetku brezposelnosti, dobijo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo.

Romani Tomc je Evropski parlament podelil mesto stalne poročevalke za ocenjevanje programa »Pobuda za zaposlovanje mladih«. V oceno je poročevalka vključila pregled po posameznih državah članicah, oceno stroškovne učinkovitosti in predlagala priporočila za izboljšanje delovanja samega programa. V svoji evalvaciji je Romana Tomc poudarila pomembnost dolgoročnega cilja pri reševanju problema brezposelnosti - ta je popolna odprava strukturnih neskladij, kar med drugim pomeni poseg v izobraževalni sistem in njegovo prilagoditev sodobnim trendom na trgu dela. Pobudo za zaposlovanje mladih je, po intenzivni preučitvi, posvetovanju z deležniki in stroko ter dvoletnemu delu, ocenila pozitivno. V medinsitucionalnemu usklajevanju je evropska poslanka Romana Tomc dosegla širše politično in strokovno soglasje glede pomembnosti spodbud za zaposlovanje mladih. Ob soglasju Evropskega parlamenta je predlagala nadaljevanje programa ter znatno povečanje sredstev za zaposlovanje mladih v prihajajoči finančni perspektivi. Tako bo za zaposlovanje mladih na voljo 7,6 milijard evrov. Prizadevanja in skrb za mlade je Romana Tomc dopolnila tudi z zaposlitvijo 40 stažistov, ki so dobili priložnost opravljanja enomesečnega plačanega pripravništva v njeni poslanski pisarni.

Romana Tomc

Socialna politika


Romana Tomc je pri svojem delu preprečevala pojavnost diskriminatornih socialnih zakonodaj, ki jih na ravni EU poskušajo uvesti nekatere države članice. Poznana je po odmevni akciji, s katero je opozorila Evropsko komisijo na nedopustno in diskriminatorno avstrijsko zakonodajo o indeksaciji otroških dodatkov, ki je oškodovala že več kot 10.000 slovenskih otrok.

Avstrija je januarja 2019 sprejela nov zakon s katerim uvaja indeksacijo otroških dodatkov. To pomeni, da so zaposleni, ki opravljajo delo v Avstriji, upravičeni do indeksirane višine otroškega dodatka, ki je sicer skladen z življenjskimi stroški države, v kateri živi otrok zaposlenega. Slovenski delavci migranti, ki se na delo vozijo v Avstrijo, so od 1. Januarja 2019 upravičeni do nižjega otroškega dodatka, kot ga Avstrija izplačuje otrokom, ki bivajo v Avstriji. Avstrija je s tem ukrepom oškodovala 10.000 slovenskih otrok.

Evropska poslanka Romana Tomc je Evropsko komisijo in pristojno komisarko opozorila, da indeksacija otroških dodatkov, na način kot jo uvaja Avstrija, deli otroke državljanov EU na prvo in drugorazredne, saj gre za diskriminacijo na podlagi državljanstva. Slednja je v Uniji enotnega trga in štirih temeljnih svoboščin povsem nesprejemljiva. Romana Tomc je v svojih pozivih in javnih nastopih večkrat odločno opozorila, da Slovenci zaposleni v Avstriji, v avstrijski socialni sistem prispevajo enako, zato bi morali biti enako obravnavani tudi pri prejemkih obravnavani. Če Avstrija uvaja indeksiranje otroških dodatkov in s tem izplačuje nižje otroške dodatke slovenskim družinam, potem bi morali Slovenci, ki delajo v Avstriji, plačevati tudi manj davkov in prispevkov. Komisarka Marriane Thyssen je v uradnem odzivu pritrdila Romani Tomc, da so mobilni oz. obmejni delavci upravičeni do enakih otroških dodatkov kot lokalni delavci, ne glede na kraj stalnega prebivališča otroka. Po mnenju Komisije ta pravila temeljijo na načelih enotnega trga, iz katerega izhaja, da se morajo za enake vplačane prispevke iz dela, pridobiti in uporabljati enaki prejemki.

Komisija je podala jasno sporočilo in pritdila prizadevanjem evropska poslanke Romane Tomc, da Pogodba o delovanju EU prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva. Pri sporni avstrijski zakonodaji gre za kršitev enotnega trga EU in za kršitev pravic, ki jih imajo evropski državljani kot delavci migranti. Posledica njenih prizadevanj je tudi uradni opomin Avstriji, ki ga je Evropska Komisija odposlala februarja letos. Evropska komisija je dala Avstriji možnost, da se na sporno zakonodajo ustrezno odzove. V kolikor se Avstrija po dveh opominih ne bo ustrezno odzvala, se lahko Evropska Komisija odloči za sprožitev tožbe pred Sodiščem EU. V tem primeru bo morala Avstrija plačati globo, oškodovanci pa bodo svoj epilog iskali na Sodišču EU.

Patricija Šulin

Slovenija lažje do sredstev iz Globalizacijskega sklada v primeru odpuščanj


Evropska poslanka Patricija Šulin je kot poročevalka za Evropsko ljudsko stranko pri Odboru za nadzor proračuna pripravila mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Uredba določa pogoje in način, kako države pridobijo enkratno pomoč v primeru večjih odpuščanj. Z novo uredbo se znižuje minimalno števila ljudi, ki so zaradi prestrukturiranja postali brezposelni, kot pogoj za pridobitev sredstev, kar je dobro za manjše države, kot je Slovenija. Izboljšuje se informiranost o skladu, krepi tehnična podporo državam pri pridobivanju teh sredstev in širijo kriterije, ko lahko države zaprosijo za pomoč. Ker so sredstva omejena, je treba vedeti, kaj deluje, da bomo uspešno pomagali brezposelnim in bo pomoč prišla do najbolj potrebnih.

Patricija Šulin

V postopku sprejemanja proračuna EU za leto 2019 zagotovila višja sredstva za varnost, brezposelnost mladih ter raziskave in razvoj


Patricija Šulin je trikrat kot članica delegacije Evropskega parlamenta sodelovala v spravnem postopku, torej v intenzivnih pogajanjih s predstavniki Komisije in držav članic za sprejem letnega EU proračuna. V teh pogajanjih so šli od proračunske postavke do postavke, od nekaj milijonskih do več sto milijonskih zneskov, pri čemer je bilo treba premostiti ne le razlike med Parlamentom in drugima institucijama, ampak tudi med političnimi skupinami v Parlamentu. Proračun EU za leto 2019 je tako znaša 165,8 milijard evrov za prevzem obveznosti, oziroma za 3,17 odstotka več kot lani. V proračunu je skupaj z ostalimi evropskimi poslanci v delegaciji Evropskega parlamenta uspela zagotoviti dodatna sredstva za ključna področja, ki spodbujajo rast in delovna mesta ter zagotavljajo varnost v EU, kot so Erasmus+, pobuda za zaposlovanje mladih, za raziskave v okviru Obzorja 2020 ter za sklade in agencije na področju migracij in varnosti.

Evropski poslanci SDS v preteklem mandatu
  • dr. Milan Zver
  • Romana Tomc
  • Patricija Šulin

Želiš biti obveščen o aktualnem dogajanju v EU?

Prijavi se na e-novice in enkrat mesečno ti bomo poslali vpogled v dogajanje o aktulanih zadevah, ki vplivajo na tvoje življenje v Sloveniji.

Prijava na e-novice

Prispevaj ideje za boljšo Evropo, ki bo mati domovina vseh Evropejcev

Vabimo vas, da nam preko spodnjega obrazca prispevate vašo idejo o evropski prihodnosti. Kakšna bi morala biti Evropa čez nekaj let, kakšen naj bo njen mednarodni položaj? Kje vidite sebe, kje vidite Slovenke in Slovence v Evropi? Kje vidite vaše otroke in vaše družine? Menite, da je Evropa dovolj varna? Kakšen način življenja si želite v Evropi prihodnosti?

E-mail obveščanje
Strinjam se da, Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, zbira in obdeluje posredovane osebne podatke, z namenom pošiljanja obvestil povezanih z delovanjem stranke, obveščanja o dogodkih stranke, ter vseh ostalih zanimivih člankov in prispevkov in me obvešča o novostih po e-mailu.