Evropske volitve 2019

Program in kandidati SDS na volitvah v Evropski parlament 2019

Kakšen položaj Slovenije pričakujemo v prihodnje in za kakšno Evropo se zavzemamo?

Močne članice za močno EU

VEČ
  • Slovenijo v Evropi, ki ohranja naš način življenja
  • Slovenijo v Evropi, ki ščiti svoje državljane
  • Slovenijo v Evropi enakovrednega razvoja
  • Slovenijo v Evropi z dinamičnim gospodarstvom
  • Slovenijo v Evropi, ki skrbi za okolje in kmetijstvo
  • Slovenijo v Evropi s priložnostmi za mlade
  • Slovenijo v Evropi brez korupcije

»Čas, ki je pred nami, tudi pred Slovenci, je čas boja. Čas boja za ohranitev našega ugodnega položaja v svetu. Boja za Evropo, za kakršno smo glasovali na referendumu 2003. Za Evropo evropske civilizacije in kulture, utemeljene na desetih božjih zapovedih in razsvetljenstvu. Evrope, ki spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, enakopravnost obeh spolov in pravico človeka do varnosti in dostojanstva. Za Evropo, ki je svojo civilizacijo pripravljena in sposobna varovati in braniti.«

Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke

Kandidati za poslance v Evropskem parlamentu

Predstavljamo vam listo kandidatov za poslance na letošnjih volitvah za Evropski parlament, ki bodo 26. maja 2019. Kandidacijsko listo smo ustvarili skupaj s pomladno stranko, Slovensko ljudsko stranko (SLS). Nosilec liste je vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, dr. Milan Zver. Spodaj vam predstavljamo življenjepise vseh kandidatov za evropske poslance na letošnjih evropskih volitvah.

Dr. Milan Zver


Dr. Milan Zver se je rodil 25. maja 1962 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskoval v Destrniku, gimnazijo pa na Ptuju. Leta 1982 se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo na ljubljanski univerzi. Diplomiral je leta 1987 in se kot mladi raziskovalec zaposlil na isti fakulteti, kjer je vpisal magistrski študij. Je podpredsednik Slovenske demokratske stranke in vodja Odbora za zunanje zadeve. Na evropskih volitvah junija 2009 in maja 2014 je z listama, ki jih je vodil zmagal ter bil izvoljen za evropskega poslanca z daleč največ zbranimi preferenčnimi glasovi. Deset let vodi slovensko delegacijo Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu.

Več o kandidatu

Romana Tomc


Romana Tomc se je rodila 2. november 1965 v Ljubljani. Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka. Danes je poslanka v Evropskem parlamentu in članica Evropske ljudske stranke, kateri pripada Slovenska demokratska stranka. V Evropskem parlamentu je članica Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, članica Preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, ter nadomestna članica Odbora za ekonomske in monetarne zadeve.

Več o kandidatki

Patricija Šulin


Patricija Šulin se je rodila 25. novembra 1965 v Šempetru pri Gorici. Prihaja iz Trnovega pri Gorici. Po izobrazbi je univ. dipl. organizator dela. Po zaključku šolanja na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, je pripravništvo in prve delovne izkušnje nabirala v Meblu v Novi Gorici v kadrovski službi, ter bila nato nekaj časa samostojna podjetnica s trgovinsko dejavnostjo. Po rojstvu sina se je zaposlila v podjetju Pigal v Novi Gorici, kjer je opravljala delo komercialistke na domačem trgu. Od leta 1997 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance, na Davčnem uradu Nova Gorica in na Davčnem uradu v Ljubljani, v Oddelku za davčno inšpiciranje in preiskave, kjer je opravljala dela in naloge višjega davčnega inšpektorja.

Več o kandidatki

Franc Bogovič


Franc Bogovič je leta 1984 diplomiral iz agronomije na Višji agronomski šoli na Univerzi v Mariboru. Kot kmetijski pospeševalec in vodja kooperacije je bil zaposlen v podjetju Agrokombinat Krško, zatem pa je ustanovil in 8 let uspešno vodil družinsko podjetje. Leta 1986 je postal predsednik Krajevne skupnosti Koprivnica, od leta 1998 do leta 2011 pa je bil štirikrat zapored (leta 1998, 2002, 2006 in 2010) izvoljen za župana Občine Krško. Kot krški župan je odigral posebno vlogo v urejanju odnosov tako s strani države kot lokalne skupnosti do Nuklearne elektrarne Krško ter vzpostavitve trajnega odlagališča jedrskih odpadkov.

Več o kandidatu

Franc Kangler


Franc Kangler se je rodil 8. julija 1965 v drugem največjem slovenskem mestu Mariboru. Osnovno šolo je obiskoval in zaključil v Dupleku pri Mariboru. Šolanje je nadaljeval v Tacnu, kjer je uspešno zaključil policijsko šolo. Svojo kariero je začel kot policist, bil je tudi kriminalist, na ministrstvu za notranje zadeve pa je deloval do zaposlitve kot tajnik občine Duplek leta 1995. Leto pozneje je bil Kangler že izvoljen za poslanca v državnem zboru, kamor je bil nato izvoljen še dvakrat. Tretjega mandata ni končal, saj je bil na lokalnih volitvah novembra 2006 izvoljen za župana Maribora.

Več o kandidatu

Alenka Forte


Alenka Forte (r. 7. 9. 1957) je osnovno šolo obiskovala v Trbovljah, na Koroški Beli in na Bavarskem v Nemčiji , kjer je 1978 opravila splošno maturo na gimnaziji v Freisingu. Študij medicine je končala 1987 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in pridobila naslov doktorica medicine. Po končanem študiju je dve leti opravljala delo splošne zdravnice, nato pa bila do 1999 zaposlena kot specialistka interne medicine v Splošni bolnišnici Trbovlje.

Več o kandidatki

Davorin Kopše


Davorin Kopše se je rodil 8. novembra 1963 na Ptuju. Leta 1999 je zaključil višješolski program na Fakulteti za upravo v Ljubljani, pet let kasneje pa še visokošolski program. Leta 2007 je na Fakulteti za menedžement v Kopru zaključil še prvostopenjski univerzitetni študijski program. Svojo poklicno kariero je začel v ONZ, nato pa jo nadaljeval v Slovenski vojski kot poveljnik učnega voda. Leta 1994 je končal Šolo za častnike SV. Aprila 2006 se je vrnil z mirovne misije »Althea« v BiH, kjer je bil vodja skupine. Vse do upokojitve je opravljal različne funkcije v poveljstvih enot Slovenske vojske, nazadnje kot načelnik obveščevalno varnostnega sektorja.

Več o kandidatu

Alja Domjan


Odraščala je v Radencih, gimnazijo je obiskovala v Murski Soboti, nato pa jo je študijska pot pripeljala v Ljubljano. Tekom študija na programu Politologija–analiza politik in javna uprava, ki ga je uspešno zaključila leta 2013, je pridobila temeljna politološka in javnoupravna znanja, razvila razumevanje analize javnih politik in njene uporabe pri praktičnem poteku v odločevalskih procesih. Prav tako je svoje znanje obogatila z vsebinami iz prava, ekonomije in družboslovne metodologije. Za svoje diplomsko delo z naslovom »Strankarska identifikacija kot dejavnik volilnega vedenja skozi čas«, je v letu 2014 prejela Priznanje sklada profesorja Klinarja za najboljše diplomsko delo z uporabo podatkov ADP. V okviru podiplomskega študija Politologija–politična teorija je z odliko zagovarjala svoje magistrsko delo in pridobila naziv magistrica politologije.

Več o kandidatki

Kateri projekti so zaznamovali pretekli
mandat evropskih poslancev SDS?

Želiš biti obveščen o aktualnem dogajanju v EU?

Prijavi se na e-novice in enkrat mesečno ti bomo poslali vpogled v dogajanje o aktulanih zadevah, ki vplivajo na tvoje življenje v Sloveniji.

Prijava na e-novice

Prispevaj ideje za boljšo Evropo, ki bo mati domovina vseh Evropejcev

Vabimo vas, da nam preko spodnjega obrazca prispevate vašo idejo o evropski prihodnosti. Kakšna bi morala biti Evropa čez nekaj let, kakšen naj bo njen mednarodni položaj? Kje vidite sebe, kje vidite Slovenke in Slovence v Evropi? Kje vidite vaše otroke in vaše družine? Menite, da je Evropa dovolj varna? Kakšen način življenja si želite v Evropi prihodnosti?

E-mail obveščanje
Strinjam se da, Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, zbira in obdeluje posredovane osebne podatke, z namenom pošiljanja obvestil povezanih z delovanjem stranke, obveščanja o dogodkih stranke, ter vseh ostalih zanimivih člankov in prispevkov in me obvešča o novostih po e-mailu.