SDS predlaga pet nujnih razvojnih korakov v slovenskem kmetijstvu

Matjaz Kocar