Spletna novinarska konferenca ministra Vizjaka o spremembi Stanovanjskega zakona

INFO
Kdo: Minister mag. Andrej Vizjak
Datum: ob 12:00
Info:
Mesto: Splet
Organizator: Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak bo predstavil spremembe Stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki jih je Vlada RS sprejela v četrtek. Te bodo med drugim pripomogle h krepitvi fonda javnih najemnih stanovanj, saj se v Sloveniji trenutno soočamo z oteženim dostopom do primernih stanovanj ter velikim primanjkljajem javnih najemnih stanovanj.

Video izjava ministra je objavljena na spletni strani.