Javna tribuna »Slovenija v ogledalu Rogerja Scrutona - zablode, prevare, hujskaštva«

INFO
Kdo: Vsi zainteresirani
Datum: ob 17.00
Info:
Mesto: Muzej VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana
Organizator: Zbor za republiko in VSO
VSO