Predstavitev knjige in srečanje z Ivom Mojzerjem

INFO
Kdo: Vsi zaiteresirani
Datum: ob 19.00
Info:
Mesto: Center Ig, Banija 4
Organizator: OO in Ženski odbor SDS IG
vabilo