Posvet: Preučevanje prazgodovinskega staroselstva v Aplah in na ozemlju med Panonijo in Jadranom

INFO
Kdo: SDS
Datum: ob 9:00
Info:

Dogodek v sklopu letnega tabora SDS

Mesto: Kulturni dom Bovec
Organizator: Raziskovalci evropskega staroselstva (RES) in Gorniški klub »Dr. Henrik Tuma«

Spoštovani,

Raziskovalci evropskega staroselstva (RES) in Gorniški klub »Dr. Henrik Tuma« 

vabita na posvet z naslovom

Preučevanje prazgodovinskega staroselstva v Alpah in na ozemlju med Panonijo in Jadranom
Posvet bo v četrtek, 4. avgusta 2022, v Kulturnem domu v Bovcu.

 

PROGRAM  POSVETA

9.00 - Pozdravni nagovori

 • Jože Rant st.: Raziskovalci evropskega staroselstva (RES)
 • Anton Jeglič: častni predsednik Gorniškega kluba “Dr. H. Tuma

9.00 – Predstavitev prispevkov 

 

 • Janez Bizjak: Prazgodovinski in antični staroselci v Alpah v zankah pisnih virov iz časa pred 12. stoletjem
 • Viljem Kralj:  Ali so nekateri toponimi in besede na otokih Hvar, Korčula in mestu Vrbnik na otoku Krk preostanki nekdanjih slovensko govorečih staroselcev?
 • Vinko Rajšp: Jezikovne meja s slovanskim svetom v alpskem in podonavskem prostoru na karti dr. Karla Bernhardi-ja „Sprachenkarte von Deutschland“ leta 1843 ter 1849 in Komentar leta 1844
 • Duša Krnel Umek:  Domorodna teorija o Slovencih v delih Sebastiana Ciampija (1824), Davorina Žunkoviča (1911) in Maria Alineija (200)

 

  1. - 10.30  Odmor

 

10.30 - Kako usmerjati, nadaljevati in predstavljati aktivnosti skupine RES v prihodnje  

 

 • Jože Rant st.:  Uvodne misli in pregled dosežkov delovanja RES v 13 letih delovanja, odmevi pri nas in nekaj idej za bodoče delo
 • Pogledi članov skupine RES na dosedanje in bodoče delo, nove pobude  in razprava
 • Splošna razprava  

 

13.00 - Zaključek posveta

 

Prijazno vabljeni!