Posvet v Državnem svetu RS "Javno in zasebno šolstvo"

INFO
Kdo: Vsi zainteresirani
Datum: ob 10.00
Info:
Mesto: Državni svet RS, Šubičeva 4, Ljubljana
Organizator: Državni svet RS
posvet