Pogovorni večer z Jelko Godec "Zablode slovenskega zdravstva"

INFO
Kdo: Vsi zaiteresirani
Datum: ob 19:00
Mesto: Kulturni dom, Bistrica ob Sotli
Organizator:
vabilo