Kongres Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS

INFO
Kdo:
Datum: ob 17.00
Info:
Mesto:
Organizator:
slika

Kongres Foruma za kmetijstvo in podeželje bo namenjen pripravam na volitve v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.