Javna tribuna "Sestrelitev agresorskega helikopterja JLA v Rožni dolini 1991"

INFO
Kdo: Vsi zainteresirani
Datum: ob 17:00
Mesto: Muzej VSO
Organizator: VSO
vabilo