Javna tribuna "Evropa in z njo Slovenija na razpotju - Slovenija, evropska država"

INFO
Kdo: Vsi zainteresirani
Datum: ob 19.00
Mesto: Hotel Lev, dvorana Karantanija, Ljubljana
Organizator: Zbor za republiko
ZZR