Javna tribuna "Evropa in z njo Slovenija na razpotju - Kam greš, Slovenija?"

INFO
Kdo: Vsi zainteresirani
Datum: ob 18.00
Info:
Mesto: Muzej VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana
Organizator: Zbor za republiko in VSO
Zbor za republiko