Javna tribuna "Evropa in z njo Slovenija - Kam greš, Evropa?"

INFO
Kdo: Vsi zainteresirani
Datum: ob 18.00
Info:
Mesto: Muzej VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana
Organizator: Zbor za republiko in VSO
ZZR