Javna tribuna "Brionska deklaracija in njen pomen za proces slovenske osamosvojitve"

INFO
Kdo: Vsi zainteresirani
Datum: ob 17:00
Mesto: Muzej VSO, Cankarjeva 11, Ljubljana
Organizator: VSO
vabilo