Javna tribuna "Slovenija na razpotju"

INFO
Kdo: mag. Marko Pogačnik, dr. Ivan Štuhec, France Cukjati
Datum: ob 20:00
Mesto: Jurijeva dvorana, Stara Loka 63
Organizator: Zbor za republiko
vabilo