Župan, ki nove sodelavce izbira na podlagi nenavadnih (nedovoljenih) vprašanj