Za povečanje lastnih virov in večjo fleksibilnost evropskega proračuna