Vojna, ki jo zahodna civilizacija morebiti celo izgubi