V Sloveniji se je o tranziciji zgolj govorilo, ta čas pa je globoka država rasla in se utrjevala