V besedah: pravna država, sistemske in transparentne rešitve ter etični in moralni standardi. V praksi pa?