Sporočilo z Malte: politična klima v Evropski uniji se izboljšuje