Spomeniki totalitarizmu in odnos demokratičnih oblasti