Demokracija potrebuje močne osebnosti, ne "politikratov"