Sonja Lokar, okorela eruditka komunizma, spet gleda v (Marxovo) »kristalno kroglo«: vedno znova se ji prikazuje socializem, ki dokazano nikoli in nikjer ni deloval