So stranke koalicije sposobne sodelovanja v dobrobit pacientov in zdravstvenega osebja?!