Služi kultura svojemu namenu ali zlorabi takšnih in drugačnih interesov?