Slovo Stanovnika in Šarca, med žalostjo in veseljem