Sklad za strateške naložbe je hit, a ne za Slovenijo