Sindikati! Bili naj bi glas delavcev - a temu ni tako, glas koga ste?