Priznanje Palestine in zanikanje genocida nad Armenci in Slovenci