Potrebujemo manj zakonodaje, a ta mora biti boljša