Poti in stran poti nacionalnega preiskovalnega urada