Odtenki korona krize in leto 2020 skozi oči enega izmed devetdesetih