Obljubljali so pravno državo ter visoke etične in moralne standarde