Nezmožnost nadzirati sistem dodeljevanja socialnih transferov je še en fiasko v politiki Anje Kopač Mrak

V javnosti je odjeknila novica, da so trije slovenski državljani, ki v Sloveniji prejemajo socialno pomoč, na Hrvaškem utajili za 3 milijone evrov davka.

Ves čas poudarjam, da je Slovenija relativno bogata, vendar zelo nepravična socialna država. Birokratski postopki za pridobitev socialnih transferov so izjemno zapleteni, zato se mnogi niti ne odločijo, da bi zanje zaprosili, čeprav bi, glede na njihovo premoženjsko stanje, lahko. Nekateri posamezniki se dobro znajdejo in od države, lokalnih skupnosti in še koga drugega vzamejo vse kar lahko. Enako je na področju raznih društev. Evidence med različnimi nivoji med seboj niso usklajene, tako da lahko prihaja tudi do zlorab. 

Prav gotovo omenjeni primer ni edini, se pa seveda o njih prav pogosto ne sliši, ker bi to v pravi luči pokazalo neučinkovitost ministrstva. Ministrstvo za delo je v celoti odgovorno za to, da se zlorabe dogajajo. Ob današnji razvitosti informacijskih sistemov ni nobenega opravičila za to, da ni ustreznega nadzora. 

Na ministrstvu za delo ravno te dni pripravljajo tudi reorganizacijo centrov za socialno delo, ki naj bi prinesla tudi večjo preglednost pri dodeljevanju socialnih transferov. To seveda ne drži, saj želijo uvesti le t. i. informacijski izračun (podobno kot dohodnina), kar je seveda zelo daleč od tega, da bi imeli tudi pregleden sistem. Še več, zapletenost črpanja podatkov iz več kot 40-ih različnih virov bo prinesla ogromno napak. Preglednosti pa še vedno ne bo. Po moji oceni gre za nedomišljene in strokovno sporne spremembe, ki so delane na silo in brez ustreznih analiz. Škodo, ki jo bodo s tem povzročili, pa bo težko popraviti. Samo spomnimo se podobnega pritiska Anje Kopač Mrak, ki je bila takrat še državna sekretarka pri ministru Svetliku. Kljub opozorilom sta dosegla sprejem Zakona o socialnem varstvu, ki je povzročil izredne zaplete, in zaradi katerega je več deset tisoč upokojencev ostalo brez varstvenega dodatka.  

SDS zagovarja enostaven in pravičen sistem dodeljevanja socialnih transferov. Zato razmišljamo tudi o univerzalnem otroškem dodatku, ki bi v administrativnem smislu resnično prinesel velike poenostavitve. Država in vsak posameznik morata vedeti, koliko kdo da oziroma koliko dobi. Ne glede na to, ali je to v obliki neposrednega nakazila od države ali pa v kakšni drugi obliki, npr. v obliki znižanja plačila neke storitve. Ljudje bi na koncu leta dobili tudi obvestilo, koliko se je nateklo na njihov socialni račun. Približno tako kot v lekarni, ko stranka dobi račun, tudi če ji ni treba ničesar plačati, ker njen račun poravna zavarovalnica. Pomembno je, da dobimo občutek, da smo od države nekaj dobili. Morda bo to spremenilo tudi odnos do države in prineslo večjo odgovornost. Šele ko bomo imeli te podatke, bomo lahko sprejemali tudi ustrezne odločitve glede izboljšanja sistema. Sistem ponekod močno šepa, vendar uvajati neke spremembe kar tako na pamet ali pa celo ob opozorilu, da bo sprememba škodljiva, je neodgovorno.  

Nezmožnost nadzirati sistem dodeljevanja socialnih transferov, na kar kaže zgornji primer, je še en fiasko v politiki Anje Kopač Mrak, ki na veliko razmetava denar, vendar so učinki njenih ukrepov porazni. Na srečo imamo gospodarsko rast, ki pomeni več delovnih mest in nižjo brezposelnost. Če bi čakali na učinke aktivne politike zaposlovanja, s katero se ministrstvo rado pohvali, situacija ne bi bila tako dobra.  Takšne zgodbe se ne bi smele pomesti pod preprogo, ker niso osamljene. Na ta račun mnogo slovenskih državljanov ne more priti do tistega, kar jim pripada, ali še huje, kar nujno potrebujejo za preživetje. Najbrž ni odveč dodati, da so zaradi tega posredno nižje tudi pokojnine. To, da je sistem nadzora popolnoma odpovedal, je jasno. Vprašanje je, kaj bo sedaj naredilo ministrstvo, da bo popravilo nastalo škodo. Ne samo državnemu proračunu ampak tudi vsem tistim, ki zaradi takšnih zlorab ostanejo brez socialne pomoči.

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.