Nekaterih naših ministrov v podjetjih ne bi zaposlili niti za vratarje

Teorija managementa nas uči, da je management "planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje človeških, finančnih in fizičnih resursov organizacije, da bi ta dosegla zastavljene cilje," tako so leta 1996 zapisali Mosley, Pietri in Megginsson. Naši ministri pa so seveda managerji najpomembnejših ustanov, ki jih država sploh ima, torej ministrstev. Po Možini, 1994, morajo managerji (beri ministri) planirati, organizirati, voditi in kontrolirati. In kaj je planiranje? To je  opredeljevanje ciljev organizacije in poti za njihovo doseganje. Naj bo dovolj teoretičnega »nakladanja«, pojdimo k trem našim ministrom: Borisu Koprivnikarju, Vesni Györkös Žnidar in Goranu Klemenčiču in poglejmo, kako planirajo pisanje in sprejemanje zakonov.

Boris Koprivnikar:
•Za leto 2016 je planiral pripravo in sprejem (na vladi) 8 zakonov.
•Pravočasno je pripravil in DZ je sprejel 1 sam zakon.
•Sploh pa ni pripravil 7 zakonov.

Vesna Györkös Žnidar:
•Za leto 2016 je planirala pripravo in sprejem (na vladi) 7 zakonov.
•Pravočasno je pripravila in DZ je sprejel 3 zakone.
•Z veliko zamudo je pripravila in DZ je sprejel 3 zakone.
•Sploh pa ni pripravila 1 zakona.

Goran Klemenčič:
•Za leto 2016 je planiral pripravo in sprejem (na vladi) 19 zakonov.
•Pravočasno je pripravil in DZ je sprejel 2 zakona.
•Z veliko zamudo je pripravil in DZ je sprejel (ali so sedaj v postopku) 5 zakone.
•Sploh pa ni pripravil 12 zakonov.

Skupaj:
•Za leto 2016 so planirali pripravo in sprejem (na vladi) 34 zakonov.
•Pravočasno so pripravili in DZ je sprejel 6 zakonov.
•Z veliko zamudo so pripravili in DZ je sprejel (ali so sedaj v postopku sprejemanja) 8 zakonov.
•Sploh pa niso pripravili 20 zakonov.

Od 34 planiranih zakonov so naši trije ministri nalogo uspešno opravili le v primeru 6 zakonov. Planiranje je opredeljevanje ciljev organizacije in poti za njihovo doseganje. Tega pa naši trije ministri ne obvladajo. Naših treh ministrov, zlasti pa obeh ministrov, v kakšnem podjetju ne bi zaposlili niti za vratarja, Miro Cerar pa jih je postavil na ministrske položaje. Jelinčič bi rekel, da niso sposobni čuvati treh ovac. Kako je z drugimi ministri, bi kazalo narediti drugo analizo. A verjetno ne bi bilo nič bolje.

Prispevek je bil prvotno objavljen tukaj.

 
PREDLAGAJ IDEJO ZA BOLJŠO SLOVENIJO
Imate kakšno vprašanje ali dober predlog za naš program?

Preverite, vprašajte, predlagajte.