Miro Cerar, Slovenija je domovina Slovenk in Slovencev, zanje se je potrebno zavzeti

Predsednik vlade Miro Cerar se nekako ne zmore sprijazniti z dejstvom, da so zakoni za vse enaki in jih je potrebno spoštovati. Ne glede na politično pripadnost, družbeni položaj ali na rasno pripadnost. Republika Slovenija je domovina Slovenk in Slovencev, prišleki pa so se dolžni integrirati ter spoštovati pravni red in nič drugače. V primeru Sirca Ahmada je Delavska zveza SDS na predsednika Vlade RS v novembru 2017 naslovila pisna vprašanja. Sirskega migranta Ahmada Shamieha, za katerega je sodišče odločilo, da mora zapustiti državo, saj je z varne Hrvaške v Slovenijo prišel nezakonito, sta poslanca strank SD in Levice pripeljala v Državni zbor RS, kamor policija brez naloga nima vstopa, da bi ga na ta način zaščitila pred izgonom, ki bi se moral zgoditi. Shamieh je namreč  v  Slovenijo vstopil z varne Hrvaške kot nezakoniti migrant. Nezakonito je prečkal državno mejo, s čimer je kršil predpise RS. Februarja 2016 je zaprosil za mednarodno zaščito v Sloveniji, vendar jo je pristojno ministrstvo junija 2017 zavrnilo, saj je bila za obravnavo odgovorna Hrvaška. Sodišče EU je temu pritrdilo, sledila je tudi potrditev Vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo Shamiehovo pritožbo. Pozneje je bila zavrnjena tudi ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Vrhovnega sodišča. Slednje pomeni, da je odločba Ministrstva za notranje zadeve postala dokončna, pravnomočna in izvršljiva.

Ministrstvo za notranje zadeve je imelo namen izvršiti omenjeno odločbo, a se je v dogajanje deportacije vključil predsednik vlade Miro Cerar. Dne, 13. 11. 2017, dan pred deportacijo, je Miro Cerar na twiterju objavil: »Zavzel sem se, da se zadrži odločitev o jutrišnji deportaciji Ahmada Shamieha, dokler se ne preuči vseh pravnih možnosti.« Pri tem se je skliceval na 51. člen Zakona o tujcih in navajal, da gre za izjemni primer. Dejstvo pa je, da se je Miro Cerar postavil nad zakon in zlorabil njegov uradni položaj, njegovo dejanje, ima vse znake kaznivega dejanja po 257. členu Kazenskega zakonika, prestopil je meje zakonito določenih pooblastil.

Glede na poprej navedeno je Delavska zveza SDS zahtevala odgovore na vprašanja:

- Na kateri pravni podlagi sta poslanca strank SD in Levice pripeljala Sirca v Državni zbor RS?

- Zakaj so poslanci kršili zakone glede pristojnosti in nihče ne ukrepa ter kako bodo odgovarjali posamezni poslanci Državnega zbora RS, ki so Sirca pripeljali v Državni zbor RS?

- Zakaj v RS zakoni in odločbe sodišč ne veljajo za vse enako?

Pričakovano Delavska zveza SDS odgovorov od predsednika Vlade RS ni prejela. Ignoriral je nespoštovanje oziroma kršitev zakonodaje s strani določenih poslancev in jih ni pozval k odgovornosti.

Še eno zaušnico je Miro Cerar dobil pred dnevi s strani Vrhovnega sodišča, namreč odločitev upravnega sodišča, s katero je bilo sirskemu migrantu Ahmadu Shamiehu začasno odrejeno, da mora do zaključka pravnomočnih postopkov ostati v Sloveniji, je Vrhovno sodišče RS ovrglo, s tem pa je Vrhovno sodišče RS ugodilo ministrstvu za notranje zadeve.  Delavska zveza SDS se na tem mestu sprašuje, ali bo Miro Cerar še vztrajal pri eklatantnem kršenju slovenske zakonodaje ali se bo vdal in si priznal, da tako več ne gre dalje? Ob nedavni sodbi Vrhovnega sodišča RS bi predsednik Vlade RS v zdravi demokraciji nemudoma podal svoj odstop, namesto tega se je zavil v molk. Podobno kot se je zgodilo v aferi Koroška dečka, ko ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti svoje odgovornosti ni prevzela ter sta koroška dečka še vedno iztrgana iz ljubečega domačega okolja, škoda je v obeh primerih nepopravljiva, poravnavali jo bomo slovenski državljanke in državljani.

Sramotno je poročanje določenih slovenskih medijev, v normalni demokratični državi bi vsi mediji poročali nepristransko ter javno obsodili ravnanje predsednika Vlade RS Mira Cerarja. A večino slovenskih medijev zanima v času pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami, ko kaže SDS zelo dobro, kar je zanje zelo zaskrbljujoče, le eno, in sicer kako diskvalificirati edino verodostojno politično stranko v Republiki Sloveniji, kateri je edini mar za slehernega Slovenca in Slovenko. Zgodba se ponavlja  in ponavlja. Slovenski narod pa ne zmore spregledati igre levih političnih struj, ki igrajo to igro na vedno eni in isti način. Najprej diskvalifikacija nato likvidacija. Ne zanima pa jih kraja davkoplačevalskega denarja NLB, niti preplačilo dragih medicinsko-tehničnih pripomočkov.  Pa naj še kdo reče, da ni politična leva opcija v RS »sveta« ter da zakonodaja zanje ne velja. Zato je sedaj pravi čas, da se kot zavedne državljanke in državljani odločimo modro ter spremenimo anarhijo ter brezpravje in prispevamo vsak svoj del h gradnji demokratične, pravne ter socialne države za Slovenke in Slovence na bližajočih se državnozborskih volitvah, to nam lahko uspe le s pravo slovensko stranko, Slovensko demokratsko stranko. Za boljšo prihodnost smo odgovorni vsi, ne prepuščajmo našega glasu drugim.

 
Prepričaj prijatelja s programom SDS!
Si podpornik Slovenske demokratske stranke in si želiš storiti več za zmago SDS-a na volitvah 3. junija?