Kako predstaviti skupno evropsko zgodovino? Primer hiše evropske zgodovine