Evropska unija nam zagotavlja prihodnost in preživetje!