Ničelna toleranca do zavrženih dejanj spolnega nasilja!