Dolžnost vseh nas - predstavnikov ljudstva je, da naredimo vse, da zaščitimo pitno vodo