Desna politična opcija uzakoni dva državna praznika, leva pa se z njima kiti - razumi, kdor more